1. เมื่อคุณแจ้งชำระเงินเข้ามา พ่อค้าแม่ค้า จะตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน เช่น รายการสินค้า , การชำระเงิน ,
ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ , สถานที่ในการจัดส่งสินค้า 
2. พ่อค้าแม่ค้า ตรวจสอบความถูกต้องของ รายการสินค้า , การชำระเงิน , ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ , สถานที่ในการจัดส่งสินค้า
แล้วจะดำเนินการเตรียมสินค้าให้คุณทันที
3. หลังจากจัดเตรียมสินค้าเรียบร้อยแล้ว พ่อค้าแม่ค้าจะส่งสินค้าให้ทันที คุณสามารถรอรับสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุไว้ตอนสั่งซื้อได้เลย

 

คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อได้ ที่นี่