ภาชนะบรรจุอาหาร

84 รายการ

รายการ 1-6 จาก 84

ต่อหน้า
หน้า
 • ตำแหน่ง
 • ชื่อ
 • ราคา
 • วันที่
 • แบรนด์
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. ST006 ขวดโหล ขนาด 500 CC. ใช้สำหรับใส่อาหาร
  ST006 ขวดโหล ขนาด 500 CC. ใช้สำหรับใส่อาหาร
  ฿325
 2. ST007 ขวดโหล ขนาด 500 CC. ใช้สำหรับใส่อาหาร
  ST007 ขวดโหล ขนาด 500 CC. ใช้สำหรับใส่อาหาร
  ฿345
 3. ST008 ขวดโหล ขนาด 750 CC. ใช้สำหรับใส่อาหาร
  ST008 ขวดโหล ขนาด 750 CC. ใช้สำหรับใส่อาหาร
  ฿390
 4. ST009 ขวดโหล ขนาด 1000 CC. ใช้สำหรับใส่อาหาร
  ST009 ขวดโหล ขนาด 1000 CC. ใช้สำหรับใส่อาหาร
  ฿420
 5. ST010 ขวดโหล ขนาด 1500 CC. ใช้สำหรับใส่อาหาร
  ST010 ขวดโหล ขนาด 1500 CC. ใช้สำหรับใส่อาหาร
  ฿750
 6. ST011 ขวดโหล ขนาด 2000 CC. ใช้สำหรับใส่อาหาร
  ST011 ขวดโหล ขนาด 2000 CC. ใช้สำหรับใส่อาหาร
  ฿855
84 รายการ

รายการ 1-6 จาก 84

ต่อหน้า
หน้า
 • ตำแหน่ง
 • ชื่อ
 • ราคา
 • วันที่
 • แบรนด์
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย