Twinfish

แบรนด์ TwinFish (ปลาคู่) ผู้นำด้านสินค้าคุณภาพมาตราฐานสากล ประเภทช้อนส้อม มีดครัว และ อุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับ ธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร และ จัดเลี้ยง เป็นต้น ตอบโจทย์ลูกค้าทุก Life style

Twinfish