นโยบายการใช้งานคุกกี้

บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ คุกกี้เพื่อช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาบริการ ข้อเสนอ และยกระดับประสบการณ์เข้าชมเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ คุกกี้ อาจส่งผลต่อการแสดงผลของเว็บไซต์ และประการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน โปรดศึกษานโยบายการใช้งานคุกกี้ของแต่ละเว็บไซต์เมื่อท่านซื้อสินค้า และ/หรือรับบริการของทางบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์อื่น ด้วยเว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้งานคุกกี้ของตนเอง

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร ?

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่จะถูกติดตั้งในพื้นที่เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เมื่อท่านยอมรับ คุกกี้จะถูกเพิ่มและจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน รายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภทของบริษัทฯ ที่อาจจะถูกใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีดังนี้

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน โดยท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้บนเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้เพื่อการตลาด

คุกกี้ประเภทนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถติดตามและจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ และการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีแก่ท่าน และใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการโฆษณาข้อมูลให้มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากที่สุด

คุกกี้ของบุคคลที่ 3

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดยบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ และส่งต่อให้ผู้ให้บริการภายนอก เช่น Google LLC. เพื่อการวิเคราะห์เว็บไซต์ ทำให้บริษัทฯ เข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์อย่างไร

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้งานคุกกี้นี้ตามความเหมาะสม ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้ หากนโยบายการใช้คุกกี้นี้มีการปรับปรุง

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
แอดไลน์ : @oceanonline