คุณเป็นลูกค้าประเภทใด (What is your type of customer)


คุณรู้จักเว็บไซต์ Oceantableware.com ได้อย่างไร เลือกได้มากกว่า 1 (How did you know us - multiple selection)


ประสบการณ์การเข้าใช้งานโดยรวมของเว็บไซต์ (Experience with Oceantableware.com)


ประสบการณ์ในการลงทะเบียน (Experience in web registeration)


ประสบการณ์ในการเลือกสินค้าเข้าตระกร้าสินค้า (Experience in selecting and adding product to shopping cart)


ประสบการณ์ในการดำเนินการสั่งซื้อ (Experience in placing an order on website)


ประสบการณ์ในการชำระเงิน (Experience in making payment on website)


การเพิ่มเติมสินค้าและบริการในอนาคต เลือกได้มากกว่า 1 (What types of products should be added on Oceantableware.com - multiple selection)