ฉันจะสามารถสมัครสมาชิกได้อย่างไร?

ท่านสามารถสมัครสมาชิก ด้านบน เมนู ดังภาพ

 1. คลิกที่ "ลงทะเบียน" 2. จะปรากฎ ฟอร์ม ให้ท่านกรอกข้อมูลดังนี้
  1. กรอก ชื่อ
  2. กรอก นามสกุล
  3. กรอก email ที่ท่านจะใช้สำหรับซื้อสินค้า
  4. กดเลือกที่ช่่อง สมัครสมาชิกจดหมายข่าว เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์ (ในกรณีต้องการรับ)
  5. กรอกรหัสผ่านสำหรับ ล็อคอิน เข้าเว็บไซต์
  6. ยืนยันรหัส จาก ข้อ 5.อีกครั้ง

 3.  เมื่อ กด "ยืนยัน" แล้วได้ทำการกรอกข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง จะปรากฏดังภาพ