คุ้กกี้

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่จะถูกติดตั้งในพื้นที่เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เมื่อท่านยอมรับ คุกกี้จะถูกเพิ่มและจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้