สถานะการชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า

 

พ่อค้าแม่ค้า เรามีวิธีการแจ้ง สถานะการชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า ดังนี้

1. ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า บนเว็ปไซด์ พ่อค้าแม่ค้า
https://www.pokamaka.com หรือ https://www.พ่อค้าแม่ค้า.com
โดยเมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า จะมีค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้า รวมเข้าไปด้วย (ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า)
ตามรายการ และประเภทการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ทำรายการไว้

2. พ่อค้าแม่ค้า ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน
เช่น รายการสินค้า , การชำระเงิน , ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ , สถานที่ในการจัดส่งสินค้า

3. พ่อค้าแม่ค้า แจ้งยืนยันผลการตรวจสอบ ความถูกต้อง ของข้อมุลต่างๆของท่าน ผ่านทางอีเมลล์ที่ท่านได้ระบุไว้

4. พ่อค้าแม่ค้า แจ้งยืนยันสถานะการชำระเงิน , สถานะการจัดส่งสินค้า และ ระยะเวลาในการจัดส่ง ไปยังอีเมลล์ของท่าน
ตามที่ท่านได้ระบุไว้

5. เมื่อท่านได้รับอีเมลล์ แจ้งผลยืนยันความถูกต้อง จาก พ่อค้าแม่ค้า แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะอยู่ในช่วงการจัดส่งสินค้า
โดยสถานที่ในการจัดส่งสินค้า จะเป็นสถานที่ตามที่ท่านได้ระบุไว้

6. เมื่อท่านได้รับสินค้าที่ทำการจัดส่งแล้ว ให้ท่านทำการตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของสินค้า
ก่อนทุกครั้ง เมื่อท่านได้ทำการตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของสินค้าแล้ว ให้ท่านแจ้งผลยืนยัน
สถานะการรับสินค้า โดยตอบกลับมาหาเรา ที่อีเมลล์ service@pokamaka.com สถานะการจัดส่งสินค้าจึงจะเสร็จสมบูรณ์

7. ในขั้นตอนการจัดส่งสินค้า กรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง สภาพชำรุด แตกหักเสียหาย ไม่เป็นไปตามที่ท่านระบุไว้
ท่านสามารถ Claim สินค้าได้ โดยการถ่ายรูป พร้อมแนบรูปถ่ายสินค้าที่มีปัญหานั้น พร้อมหลักฐานการซื้อขาย
(ใบแจ้งยอดชำระเงินของ พ่อค้าแม่ค้า , ใบ Slip การโอนเงิน )มาหาเราที่อีเมลล์ service@pokamaka.com หรือ โทรศัพท์แจ้งมาที่
Customer service หมายเลขโทรศัพท์ 0949982675 ได้ทุกวันทำการ (จันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น.)
เราจะรับข้อร้องเรียนนั้น เพื่อทำการตรวจสอบ และรีบดำเนินการแก้ไขให้ท่านภายใน 3 วันทำการ