คูปอง
คูปองลดเพิ่ม
เฉพาะสินค้า Ocean Glass, POSH, Lucaris วันนี้ - 30 เม.ย. 67 นี้เท่านั้น (ขั้นต่ำ 2,000.- ลดสูงสุด 350.-)
10%
คูปองลดเพิ่ม
เฉพาะสินค้า Ocean Glass, POSH, Lucaris วันนี้ - 30 เม.ย. 67 นี้เท่านั้น (ขั้นต่ำ 3,500.- ลดสูงสุด 660.-)
12%
คูปองลดเพิ่ม
เฉพาะสินค้า Ocean Glass, POSH, Lucaris วันนี้ - 30 เม.ย. 67 นี้เท่านั้น (ขั้นต่ำ 5,500.- ลดสูงสุด 5,000.-)
15%
ลูกค้าใหม่ลดเพิ่ม
(ขั้นต่ำ 500.-) ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าโปรโมชัน และ เฉพาะลูกค้า Ocean, POSH, Lucaris
100.-
คูปองลดเพิ่ม 5%
เฉพาะสินค้า Ocean , POSH , LUCARIS วันที่ 1 - 30 เม.ย. 67 นี้เท่านั้น (ไม่มีขั้นต่ำ ลดสูงสุด 200.-)
5%